fbpx
X

Polityka prywatności

Firma 123labs.eu Sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych swoich Klientów osobom trzecim (oprócz wymienionych w akapicie 5).

1. Zbieranie danych osobowych

Korzystając z serwisu 123camp.eu mogą być Państwo poproszeni o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia bądź obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy. Zebrane przez nas informacje mogą być wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu z Państwem, jeśli np. zachodzi potrzeba potwierdzenia bądź skorygowania zamówienia.

2. Administrator danych

Administratorem danych zebranych na stronie 123camp.eu jest firma 123labs.eu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. J. Piłsudskiego 74/320, tel. 123 78-31-79, e-mail: biuro@123labs.eu

3. Które dane osobowe zbieramy i przechowujemy?

W celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym 123camp.eu niezbędne są Państwa dane osobowe, takie jak:

Zebrane dane mogą być również przetwarzane dla celów księgowych, sprawozdawczych czy podatkowych, regulowanych odrębnymi przepisami.

4. Statutowe cele przetwarzania Państwa danych 

Państwa dane są używane w następujących, statutowych celach działania naszej spółki:

5. Bezpieczeństwo danych udostępnianych podmiotom trzecim

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie w następujących celach:

Państwa dane udostępniane są firmie kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. w celu realizacji wysyłki zamówienia złożonego w naszym sklepie internetowym 123inks.eu Przekazujemy Państwa imię
i nazwisko, adres, e-mail (w celu powiadomienia Państwa o nadanej przesyłce) i telefon (w celu uzgodnienia dogodnego terminu doręczenia przesyłki). Dane powierzane są na czas niezbędny do obsługi doręczenia przesyłki. Za bezpieczeństwo powierzonych w celu realizacji wysyłki danych odpowiada firma DPD Polska sp. z o.o. .

Państwa dane udostępniane są firmie R2G Polska Spółka z o.o. adres siedziby to Warszawa (02-797), ul. F. Klimczaka 1. Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335110. Nasz REGON to 141963798, a NIP 7010194877, kapitał zakładowy 56.900 zł.

Furgonetka sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
NIP: 1132567365; REGON: 140220084.

Szanujemy Twoje dane osobowe. Nie sprzedajemy ich, nie udostępniamy ich osobom trzecim poza wyjątkami wskazanymi w Regulaminie. Dlatego też chcemy, abyś́ wiedział, że odbiorcami Twoich danych będą̨:

Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Sp. z o.o. (PKWID); wybrani przez Ciebie Operatorzy logistyczni, jak DPD, UPS, TNT, DHL, (a także ich podwykonawcy) – aktualny wykaz Operatorów logistycznych znajduje się̨ w naszym Regulaminie.

Operator logistyczny (kurier w jego imieniu) może kontaktować́ się̨ telefonicznie z Tobą, odbiorcą, nadawcą Przesyłki pod przekazane numery telefonu w celu usprawnienia dostarczenia Przesyłki;

W serwisie 123camp.eu mogą znajdować się linki do stron internetowych innych podmiotów, działających niezależnie od firmy 123labs.eu Sp. z o.o. Za przekazywanie im swoich danych oraz zbieranie
i przetwarzanie przez nich danych osobowych nie ponosimy odpowiedzialności.

6. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od ostatniego Państwa zamówienia, bądź do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, z zachowaniem okresu przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

7. Przysługujące Państwu prawa

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

Zawsze macie Państwo prawo do:

W tym celu wystarczy się z nami skontaktować poczta elektroniczną na adres: biuro@123labs.eu, telefonicznie – tel. 123 783179), listownie na adres 123labs.eu Sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 74/320,
50-020 Wrocław.

Firma 123labs.eu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.


Proszę obrócić urządzenie