fbpx
X

regulamin

Wstęp

 1. Sklep internetowy działający pod adresem 123camp.eu prowadzony jest przez firmę 123labs.eu
  Sp. z o.o.
  , z siedzibą we Wrocławiu przy ul. J. Piłsudskiego 74/320, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000491678, z kapitałem zakładowym 50.000 wpłaconym
  w całości, NIP 8971795414, Regon 022314307.
 2. Sklep prowadzi za pośrednictwem Internetu sprzedaż towarów, o których informacje zamieszcza na stronie www.
 3. Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne i prawne.
 4. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Ich realizacja odbywa się na zasadach podanych w dziale Warunki wysyłki.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient musi określić rodzaj i ilość zamawianych towarów, formę płatności, sposób oraz adresu dostawy i adres fakturowy. 
 6. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia.
 7. Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja przez Klienta regulaminu Sklepu, potwierdzona przy wysyłaniu zamówienia oraz Regulaminu Promocji, jeśli taka występuje.

Warunki wysyłki

 1. Wysyłka paczek odbywa się w dni powszednie – od poniedziałku do piątku – do godz. 12-tej.
 2. Paczki wysłane kurierem dochodzą do odbiorcy w Polsce następnego dnia roboczego po wysyłce.
 3. W przypadku zamówień “za pobraniem” – zamówienia złożone po godz. 12.00 realizowane są następnego dnia roboczego.
 4. W przypadku przedpłaty na konto, paczka wysyłana jest następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie. Na wpłatę czekamy 5 dni roboczych – po tym czasie zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 5. W przypadku uszkodzenia paczki bądź niezgodności zawartości przesyłki należy o tym fakcie poinformować Sklep. Uprzejmie prosimy też o sporządzenie protokołu szkodowego w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę (procedura ta przyspieszy procedurę reklamacyjną i umożliwi firmie prowadzącej Sklep dochodzenie odszkodowania od przewoźnika).

Powyższe warunki dotyczą wysyłki na terenie Polski. Wysyłki zagraniczne wymagają indywidualnych ustaleń.

W przypadku podania przez konsumenta nieprawidłowego adresu dostawy oraz odebrania przesyłki pod wskazanym adresem przesyłkę uważa się za doręczoną prawidłowo. W przypadku niedoręczenia przesyłki z winy konsumenta i zwrotu do nadawcy koszt zwrotu i powtórnego nadania zamówionego towaru ponosi konsument.

Operatorzy logistyczny: przedsiębiorca stale i zawodowo trudniący się przewozem rzeczy w transporcie krajowym i międzynarodowym świadczący usługi przewozowe i pocztowe lub spedycyjne, których zlecenie następuje za pomocą Serwisu, Operatorami są:

– DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution) z siedzibą w Warszawie, 02-274 Warszawa,
ul. Mineralna 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028368,
NIP: 526-020-41-10, Regon 012026421, kapitał zakładowy 228.604.000 zł (zwane dalej: DPD),

– UPS Polska Sp. z o. o. (United Parcel Service) z siedzibą w Warszawie, 01-222 Warszawa,
ul. Prądzyńskiego 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000036680, NIP: 522-10-04-200, Regon 0771280, kapitał zakładowy 5.027.000 zł, (zwane dalej: UPS)

– TNT WORLDWIDE (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 19, 03-236 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357766, NIP 634-27-50-606, kapitał zakładowy 164.990.000,00 zł (zwana dalej: TNT),

– FedEx Express Poland sp. z o.o. (FedEx), adres rejestrowy i korespondencyjny: 03-236 Warszawa, ul. Annopol 19, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357766, numer NIP 6342750606, numer REGON 6342750606, realizująca usługę kurierską.

– DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823), przy ul. Osmańskiej 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047237, REGON 012005407, NIP 5270022391, kapitał zakładowy 21.892.500 zł (zwana dalej: DHL).

Regulamin Operatora logistycznego właściwy dla poszczególnych Operatorów logistycznych regulamin dostępny pod adresem

https://www.dpd.com.pl/,

http://www.ups.com/,

http://www.tnt.com/express/pl/,

https://www.fedex.com/pl-pl/,

http://dhl.pl/,

odpowiednio dla DPD, UPS, TNT, FedEx, DHL,

Zamówienia i płatności

 1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze ( z pominięciem towarów “na zamówienie”, gdzie podawana jest cena orientacyjna) jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 3. Do wszystkich zakupów wystawiamy faktury VAT.
 4. W sklepie nie są podawane stany magazynowe towarów. W przypadku braku towaru na stanie klient zostanie o tym fakcie możliwie jak najszybciej poinformowany.
 5. Po złożeniu zamówienia do klienta wysyłany jest e-mail potwierdzający wpłynięcie zamówienia.
  W przypadku braku potwierdzenia zamówienia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
 6. W przypadku braku zamówionych towarów i wyboru formy płatności “za pobraniem”, klientowi niezwłocznie do akceptacji zostanie przesłane zestawienie dostępnych towarów. Zamówienie wówczas będzie zrealizowane po otrzymaniu pisemnej akceptacji zmian w zamówieniu.
 7. Koszt wysyłki zależny jest od sposobu wysyłki i formy płatności. 
 8. Możliwe są następujące formy płatności: 
 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie
  z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  Serwis Przelewy24, należący do PayPro SA
  ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań
  NIP: 779-236-98-87
  Regon: 301345068
  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości
 1. Warunkiem realizacji zamówienia przy przedpłacie na konto jest wpłynięcie na konto zapłaty za zamówiony towar.
 2. Przyznawane rabaty są zależne od formy płatności i wartości zakupów. 
 3. W przypadku towarów “na zamówienie” zastrzegamy sobie prawo do pobrania zaliczki do 40% wartości zamawianych towarów.
 4. Szczegółowe warunki zamówienia towarów “na zamówienie” przesyłane są klientowi do akceptacji.
 5. Dyspozycję anulowania zamówienia Klient zgłasza mailowo na adres biuro@123labs.eu
 6. Należy podać: numer zamówienia, datę zamówienia, imię, nazwisko / firmę Zamawiającego.
 7. Zmian w zamówieniu można dokonywać do momentu wysyłki zamówienia, mailowo na adres biuro@123labs.eu  
 8. Należy podać: numer zamówienia, datę zamówienia, imię, nazwisko / firmę Zamawiającego, zakres zmian. 
 9. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy Klientowi płatności “przy odbiorze”, jeśli ten nie odebrał ostatniego zamówienia płatnego przy odbiorze.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy,
  w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.
 12. Produkty w promocji (opisane w osobnym Regulaminie promocji) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 13. W przypadku produktów personalizowanych (wykonywanych na życzenie i według specyfikacji Klienta) Sprzedawca każdorazowo indywidualnie uzgadniania cenę i czas realizacji zlecenia z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 14. W przypadku Zamówień na produkty personalizowane, składanych przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Formularza Zamówienia, Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia po uprzednim dokonaniu przez Klienta przedpłaty w wysokości 50 % kwoty całości Zamówienia. Pozostałą część kwoty Klient zobowiązany jest zapłacić przed wysłaniem Produktu przez Sprzedawcę.
 15. Produkty personalizowane nie podlegają zwrotom.

Reklamacje i zwroty

Reklamacja wadliwego towaru

 1. Reklamacja wadliwego towaru musi mieć formę pisemną i być opatrzona podpisem reklamującego. Reklamację należy przesłać na adres mailowy: biuro@123labs.eu
 2. Najlepiej posłużyć się do tego celu formularzem reklamacyjnym dostępny na końcu regulaminu.
 3. Towar wadliwy należy odesłać/dostarczyć na adres wskazany przez sklep.
 4. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 10 dni roboczych.
 5. Wyniki reklamacji mają formę pisemną i zawierają propozycje rozwiązania problemu, zostają przesłane na adres e-mail podany przez reklamującego.

Prawo do odesłania nieużywanego towaru

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) konsumentowi przysługuje prawo pisemnego odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Oświadczenie odstąpienia od umowy – formularz do pobrania na końcu Regulaminu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. 123labs.eu Sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, biuro@123labs.eu , o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: 123labs.eu Sp. z o.o., Biała 47A, 58-124 Marcinowice niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Pieniądze zostaną zwrócone Konsumentowi w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep towaru. Koszt odesłania towaru przez Konsumenta nie podlega zwrotowi.

Wyjątki od ustawowego prawa odstąpienia
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
– umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
– umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
– umowy zawartej na aukcji publicznej;

Polityka cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez 123labs.eu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Definicje

 1. Administrator – oznacza 123labs.eu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-020),
  ul. J. Piłsudskiego 74/320, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
  i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora,
  za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie 123camp.eu.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
  W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu,
  a w szczególności do:
 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie
  i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności,
  a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc
  z siedzibą w USA).
 5. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc
  z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości
  i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 1. Przeglądarka Internet Explorer
 2. Przeglądarka Mozilla FireFox
 3. Przeglądarka Chrome
 4. Przeglądarka Safari
 5. Przeglądarka Opera
 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji
  w przeglądarce internetowej, której używa.
 2. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Proszę obrócić urządzenie